Спортска хала Ариље


Објекат спортске хале позициониран је у градском парку “Парк Хероја”. Службени улази гравитирају према улици Миће Матовића, док је улаз за гледаоце предвиђен из правца централног дела парка.

Архитектура објекта је пројектована тако да се уклопи у специфично окружење, а при том да не наруши изглед градског парка. Капацитет спортске хале је 525 гледалаца, при чему према функционалним карактеристикама служи спортистима ариљске општине за одржавање такмичења и тренинга али и као простор за испуњавање разних програма на плану рекреације становништва.


Спортска хала задовољава услове за одигравање утакмица републичког нивоа у кошарци, рукомету и одбојци, али и за међународне утакмице у одбојци. Пројектом хале на првом нивоу ( -4.55) предвиђене су пратеће просторије за спортисте ( теретана и мала сала са припадајућим оставама, гимнастичка сала са свлачионицама и санитарним просторијама), хол и техничке просторије ( котларница, радионица, пријем), на другом нивоу ( +/- 0.00) смештен је главни терен, четири групе свлачионица са санитарним просторијама, судијска свлачионица са засебним купатилом, остава за справе, дежурна амбуланта спортске медицине и прилазна комуникација и на последњем нивоу ( + 4.20) налази се галерија за режију и репортерске кабине, учионице-вип сале са галеријом гледалиштем за госте и новинаре, две техничке просторије за коморе и везане галерије. У оквиру улазног хола за публику налазе се мокри чворови за посетиоце и планиран је кафе ресторан. У бочним нишама хола, испред тоалета, смештене су помоћне просторије: електро-соба и интервентна соба ( за полицију и хитну помоћ).


Приликом партерног уређења водило се рачуна о специфичности локације, односно о очувању основне функције- парковске површине. Остварена је спољашња веза између службеног дела објекта и улаза за гледаоце. Пројектован је паркинг процтор за око двадесет путничких возила и једно паркинг место за аутобус.


Свечано отварање објекта спортске хале било је 28. маја 2010. године.