Управа клубаФункција Име и презиме
Председник клуба Иван Ђајић
Члан управе Зоран Матовић
Члан управе Љубиша Самарџић
Члан управе Мишко Ичелић
Члан управе Дејан Вучићевић
Члан управе Др Драган Миливојевић
Члан управе Благоје Стефановић
Секретар Тома Дукић